HAKUTORA

Hakutora SILVER premium embroidered Pearlweave BJJ Gi

Hakutora SILVER premium embroidered Pearlweave BJJ Gi

DescriptionHAKUTORA ‘SILVER’ PREMIUM EMBROIDERED PEARLWEAVE GI for Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) GI ..

£64.99